Počeo život u sumraku – najsjevernija Švedska malo svjetla će ugledati tek u siječnju!

U subotu u 11.55 minuta Sunce je po poslijednji put ove godine zašlo u Treriksrosetu, u najsjevernijoj točki Švedske. Slijedeći puta Sunce će tamo biti na horizontu u siječnju 2020. godine.
Ovaj tjedan tako su započele polarne noći i u Kiruni, najvećem gradu u švedskom Laplandu. Dani će tako postati sve kraći i kraći u cijeloj zemlji i tako sve do zimskog solsticija 22. prosinca u 5.19 minuta kada će se Sunce polako početi vraćati.
U Kiruni obično polarne noći traju oko 28 dana, a sunčane noći oko 50 dana. Postoji nekoliko vrsta polarnih noći – one koje označavaju potpuni mrak i koje se događaju na krajnjem sjeveru Švedske te u Norveškoj kao i nautičke polarne noći u kojima ima nešto sunca obično oko podneva. Ovisno o lokaciji. Sada, u južnoj Švedskoj, Sunce izlazi otprilike oko pola 9 ujutro i zalazi ubrzo nakon 15 sati. Obično imamo oko 6  sati nekakvoga čudnoga dana i svjetla.

Aurora Borealis / Polarna svjetlost u Kiruni
(slika preuzeta sa / copyright – https://www.kiruna.se/ )

Dark nights znaju biti posebno teške turistima koji putuju u te dijelove kako bi gledali polarnu svjetlost. Savjetujte se prije putovanja sa liječnicima. Obično se kaže kako se lakše podnose sunčane noći nego tamni dani. Ja bih rekla kako svaka od tih pojava nosi svoje probleme. U ljetno doba teško je zaspati pod dnevnim svjelom koje vas i jako rano budi. A polarne noći teške su za izdržati po danu, a tijelo navečer više ne prepoznaje da li je noć ili ne, pa je opet teško zaspati. No, nemojte se prestrašiti. Čak i neki lokalci koji cijeli život žive u ovim ekstremnim uvjetima imaju problema sa tamnim danima i svjetlim noćima. Uostalom, spavat ćete kada dođete doma…

Polarna noć u Kiruni
(slika preuzeta sa / copyright https://www.kirunalapland.se/aktuellt/polarnatt-i-kiruna/ )